За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

08.12.2010

140 МИЛИОНА ЛЕВА СА ЗАЛОЖЕНИ ЗА НОВИ ПРОЕКТИ ПО ОПОС ПРЕЗ 2011 г.

На 8 декември 2010 г. се проведе Деветото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." в Сандански.

Форумът беше открит от заместник-министъра на околната среда и водите и председател на комитета Ивелина Василева. Участие взеха Ставрула Пелекаси, Карстен Расмусен и Валери Натан от Европейската комисия, а официални гости бяха представители на инициативата JASPERS за подпомагане на проекти в европейските региони. Членовете на комитета приеха Индикативната годишна работна програма за 2011 г., допълнение в оперативната програма и изменения във вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение.

Допълнението в програмата е свързано с промяна в системата за събиране и транспортиране на отпадъци. Финансираните дейности се разширяват с включването на закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци и на автомобили за тяхното транспортиране. Това ще подпомогне изграждането на действащи регионални системи за управление на отпадъците и ще се даде възможност на общините да освободят финансов ресурс за прилагане на т.нар. "меки мерки" (напр. въвеждане на диференцирана "такса смет" от общинските съвети). Промяната ще се отрази благоприятно за социалната поносимост при въвеждането в експлоатация на новите съоръжения, тъй като общините ще имат възможност да бъдат по-гъвкави при определянето на такса „битови отпадъци”.

Индикативната годишна работна програма за 2011 г. предвижда:

• обявяване на директна процедура в сектор „Води” на стойност над 20 млн. лв. По нея ще могат да кандидатстват басейновите дирекции с проекти за актуализиране на планове за управление на речните басейни и разработване на планове за управление на риска от наводнения. • в сектор „Отпадъци” ще се предоставят над 87 млн. лв. на регионите Пазарджик, Кочериново, Провадия и Своге за изграждане на регионалните системи за управление на отпадъците. • в сектор „Биоразнообразие” ще се обявят четири процедури - 2 млн. лв. се насочват към регионалните инспекции по околната среда и водите, които трябва да разработят и актуализират планове за управление на резервати; 4 млн. лв. - за актуализиране на плана за управление на национален парк Пирин; за общини, неправителствени организации, структури на МОСВ и Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/ са предвидени 2 млн. лв. за проекти за управление на защитени местности извън обхвата на националните и природните паркове и други 25 млн. лв., които ще се предоставят за проекти по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

След като се запознаха с напредъка в изпълнението на ОПОС от началото на програмния период до момента, участниците поздравиха екипа на оперативната програма за успешното преодоляване на наследените проблеми. Европейската комисия подкрепи предприетите мерки от страна на Управляващия орган и Междинното звено на ОПОС и препоръча усилията да се фокусират върху реалното изпълнение на проектите.