За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

21.10.2009

СТАНОВИЩЕ - ОТЧИТАНЕ НА ДДС ПО ПРОЕКТИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Управляващият орган на оперативната програма излезе със становище във връзка отчитането на Данък добавена стойност (ДДС) при попълването на месечните доклади за напредък по приоритетна ос 3 на ОПОС - Биоразнообразие. ДДС следва да се отчита в отделна графа, не по дейности, а събирателно за всички дейности. Текстът на становището може да бъде видян тук.