За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

26.09.2009

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” – ПРИЕМЕН ДЕН

На 1 октомври 2009 г. МОСВ открива приемна за консултации във връзка с управлението на проекти по ОП "Околна среда", предназначена за бенефициенти, които имат сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по програмата.

Експерти от Управляващия орган, Междинното звено и специализираните дирекции на МОСВ ще предоставят информация и ще отговарят на въпроси, свързани с финансовото управление, докладването и провеждането на обществени поръчки във връзка с изпълнението на дейности по проектите.

Приемната ще се провежда всеки четвъртък от 14:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на МОСВ на бул."Мария Луиза" № 22.

Желаещите да участват следва да заявят това на адрес: ope@moew.government.bg в срок до един ден преди срещите, като посочват данни за контакт. За по-добра организация моля изпращайте предварително Вашите въпроси на посочения електронен адрес.

Въпросите, обсъдени по време на консултациите, и техните отговори ще бъдат публикувани на интернет страницата на ОП "Околна среда".
Консултанти или изпълнители по проекти, които не придружават представители на бенефициента, следва да представят пълномощно от ръководителя на бенефициента.