За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

10.09.2009

НОВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС №209 от 2009 - СЕКТОР "ОТПАДЪЦИ"

Министерски съвет излезе с Постановление за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци. Пълният текст на ПМС № 209 от 20 август 2009 г. можете да намерите в секция Документи/Българско законодателство - тук.