За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

11.08.2009

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДКРЕПА НА РАБОТАТА ПО ОП "ОКОЛНА СРЕДА"

Управляващият орган на ОП "Околна среда 2007 - 2013 г." приканва бенефициентите на ОПОС да изразят своето мнение за програмата и да подават предложения за подобряване на процедурите и механизмите, свързани с подготовката, подаването, оценката и изпълнението на проектите.
Може да изпращате Вашите въпроси и коментари по настоящите процедури, наръчници, документи и взаимоотношения с междинното звено или управляващия орган, както и предложения за подобряването им, на електронния адрес на програмата: ope@moew.government.bg.
Резултатите от това допитване ще бъдат обобщени и публикувани на страницата на ОПОС.