За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

09.07.2009

ПРЕКРАТЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПОС

На 2 юли 2009 г. с Решение № 49 на ръководителя на Управляващия орган на ОПОС, на основание чл. 32, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 24, ал. 1 от ПМС № 121/2007 г. е прекратена процедура за подбор на проекти BG161PO005/08/1.11/01/04 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.".

На 2 юли 2009 г. с Решение № 50 на ръководителя на Управляващия орган на ОПОС, на основание чл. 32, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 24, ал. 1 от ПМС № 121/2007 г. е прекратена процедура за подбор на проекти BG161PO005/08/1.12/01/07 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 екв.ж.".

Прекратяването на процедурите е във връзка с необходимостта от въвеждане на допълнителни изисквания и критерии за оценка на проектни предложения, включително подадените по горецитираните процедури.