За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

11.02.2013

„КОЛКО ПРИРОДА ТИ Е ДОСТАТЪЧНА?” Е НОВОТО ПОСЛАНИЕ НА МРЕЖАТА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2023 Г.

„Колко природа ти е достатъчна?” е новото послание на мрежата НАТУРА 2000 в България за периода 2014 – 2023 г. Сава Латев от Велико Търново предложи мотото в рамките на конкурс, проведен при изпълнението на проект за разработване на Комуникационната стратегия за Натура 2000. Проектът е на стойност 173 хил. лв. и се финансира от Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.

Конкурсът за послание стартира през октомври миналата година. Постъпиха над 180 предложения, които бяха класирани от специализирано жури. Живеещи във Великобритания, Германия, САЩ, Италия, Белгия и Канада взеха участие в конкурса, като десетте най-добри послания бяха предложени за гласуване в специалната страница в социалната мрежа „Фейсбук”. Второ място и награда за най-млад участник получава деветгодишната Елица Ганева от София за „Зеленото бъдеще започва от теб!“. На трето място е класирано посланието „Запази зеления цвят на България!” на Велина Атанасова от София.

Целта на проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000” /НИКС/ е да бъде изградена обща визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България, както и да повиши информираността, разбирането и обществената подкрепа за мрежата, като водещ фактор за социално-икономическото развитие. НИКС ще бъде изпълнявана в национален мащаб през периода 2014-2023 г. Бенефициент е Национална служба за защита на природата.

 

Архив