За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

29.11.2017

МИНИСТЪР ДИМОВ ПОДПИСА ДОГОВОРА ЗА ДВЕТЕ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОТПАДЪЦИ НА ПЕТРИЧ

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Петрич Димитър Бръчков подписаха договор за изграждане на две инсталации за обработка на отпадъци. По проекта ще се изградят компостираща инсталация с капацитет 4150 т годишно и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с капацитет 10 841 т годишно. Съоръженията ще обслужват близо 50 000 жители.

„Това е добра инвестиция за жителите на община Петрич. Пожелавам успешно изпълнение на проекта“, каза министър Димов. Ще бъде въведена система, която включва разделно събиране на градински отпадъци от домакинствата в Петрич и селата Първомай, Марикостиново, Михнево и Кърналово. Системата обхваща обществени паркове и градини във всички населени места в община Петрич. По проекта ще бъдат закупени съдове за разделно събиране на зелените отпадъци от домакинствата и два сметосъбиращи камиона за транспортиране на разделно събраните зелени отпадъци до инсталацията за компостиране.

„С изграждането на такива модерни инсталации българските общини ще имат нов европейски облик. Благодаря от името на жителите на общината за дадената ни възможност да изпълним този проект“, каза кметът Димитър Бръчков.

Общият размер на инвестицията е над 10,3 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 7,1 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Архив