За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

11.09.2018

СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БУКОВЛЪК, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Стартира изграждането на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа в с. Буковлък, община Плевен. Обектът се изгражда в рамките на проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Проектът е на стойност над 117 млн. лв., безвъзмездната финансова помощ от ОПОС е 88 млн. лв.

През първия етап за Агломерация Буковлък ще бъдат рехабилитирани главни водопроводни клонове с дължина 3,5 км. Проектът предвижда новоизграждане и рехабилитация  на второстепенна водопроводна мрежа с дължина над 7,6 км и изграждане на битова канализация с обща дължина над 10 км.

По проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” вече е изграден и въведен в експлоатация обект: „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор до ПСОВ”. В процес на строителство са водопроводната и канализационна мрежи на гр. Тръстеник и довеждащ колектор до ПСОВ. Предстои да стартира изграждането на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен. Пречиствателната станция за отпадъчни води за общините Плевен и Долна Митрополия е в процес на проектиране.

Архив