За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

21.03.2011

СЕМИНАРИ ПО ФИДИК ПРЕЗ АПРИЛ

Обучения по стандартите за строителни и инженерингови договори ФИДИК ще се проведат от 18 до 21 април 2011 г. в София.

Първото от тях е на тема: "Управление на строителни и инженерингови договори с използване на договорните условия на ФИДИК" (18-19 април). Целта му е да покаже по какъв начин ефективното управление на договорите може да допринесе за успеха на строителните и инженеринговите проекти.

Вторият семинар "Практическо управление на договори по Червената и Жълтата книга на ФИДИК" е насочен към надграждане на познанията по общите договорни принципи. Той ще се проведе от 20 до 21 април и ще разгледа важни практически въпроси, които възникват при изпълнението на проекти, разработени съгласно Червената и Жълтата книга на ФИДИК. По време на курса ще се представят съдържанието и клаузите на всяка една книга.

Тези обучения не се организират и финансират от МОСВ и участниците в тях няма да се ползват с предимство при кандидатстването по ОПОС. Повече информация за семинарите можете да откриете тук (Курс 1 и Курс 2).

Архив