За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

21.03.2011

УО НА ОПОС ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ В СЕКТОР БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." ще проведе информационни дни по процедура BG161PO005/11/3.1/02/23 "Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания".

Конкретната цел на процедурата е изготвянето на планове за управление на 13 защитени зони за опазване на дивите птици - Долни Богров, Ятата, Каменски баир, Чаиря, Оризища Цалапица, Берковица, Кочериново, Мещица, Рибарници Пловдив и Челопечене и язовирите Конуш, Овчарица и Жребчево. Дейностите, които могат да бъдат финансирани, са мониторинг на птици, проучвания, инвентаризации, анализи и картиране на местообитанията за птици. Финансирането е на стойност 3 млн. лв. и се осигурява от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма "Околна среда".

Потенциални кандидати по процедурата са регионалните инспекции по околна среда и води, Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), регионалните дирекции по горите към ИАГ, общински администрации, нестопански организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Срещите ще се проведат на 4-5 април 2011 г. в гр. София, в сградата на МОСВ на бул. "Мария Луиза" № 22, при следния график:
  • 4 април: 14:00 - 17:30 ч.
  • 5 април: 10:00 - 13:30 ч.
Предварително записване не е необходимо.

Информационните дни ще започват с представяне на процедурата, след което участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси към експертите от Управляващия орган на програмата. Въпроси и отговори от информационните дни ще бъдат публикувани на интернет страницата на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

Архив