За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

22.02.2011

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАСИЛЕВА И ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЩЕ ПОСЕТЯТ БЪДЕЩОТО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ В САМОКОВ

Заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и областният управител на Софийска област Красимир Живков ще посетят Самоков на 23 февруари 2011 г. Целта на посещението им е да обсъдят изпълнението на проекта за изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците. Двамата ще бъдат пред сградата на общината в 14,30 часа, откъдето ще се отправят към площадката на бъдещото депо.

Регионалният център за управление на отпадъците в Самоков включва общините Костенец, Ихтиман, Самоков и Долна баня. Площадката е разположена в близост до старото депо на Самоков, на 2 км. от града, в местността "Катранджия". В първата фаза, която ще се финансира с 12 милиона лева от Оперативна програма "Околна среда", ще се изгради първата клетка на депото, център за рециклиране, вътрешни пътища, пречиствателна станция за инфилтрат, резервоари за техническа вода и мониторингови кладенци.

През втората фаза ще се построи площадка за компостиране на зелени отпадъци, втора клетка на депото, система за улавяне и изгаряне на газовете и ще се закрие първата клетка.

За разлика от познатите досега сметища, предвиденото депо ще покрива всички международни екологични стандарти, включващи:

  • изграждане на ограда и вход на депото
  • денонощна охрана
  • канавки, дренажи и пречиствателна станция за замърсени повърхностни и дренажни води
  • регистрация на количеството и качеството на инфилтрата преди и след третиране
  • инсталации за улавяне и ползване на сметищните газове
  • систематично събиране на разнасяни от вятъра найлони и хартии
  • ежедневно покриване със земя на новопостъпилите отпадъци
  • цялостно измерване и регистриране на отпадъците
  • редовно наблюдение на околната среда, включително изследване на повърхностните и подземните води във и около депото

Очаква се най-късно до края април четирите общини да внесат в МОСВ проекта си за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците. Така те ще да станат първият регион с подадено предложение по процедурата, с която през ноември миналата година бяха поканени още Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол.

Архив