За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

28.06.2013

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ЩЕ НАПРАВИ ПЪРВА КОПКА ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР. МОНТАНА

Заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев и кметът на община Монтана Златко Живков ще направят първа копка по изграждането на водната инфраструктура на град Монтана. С това започва строителството по проект „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана”. Проектът е на обща стойност 54,5 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Церемонията ще се проведе на 1 юли 2013 г., понеделник, от 11.00 часа, в град Монтана. По проект е предвидено да бъдат подменени и рехабилитирани около 60 км. водопроводна и канализационна мрежа. Предстои реконструкция и модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води /ПСОВ/, което ще доведе до постигане на екологосъобразно пречистване и последващо заустване на отпадъчните води от неселеното място. Изпълнението на проекта трябва да приключи окончателно през ноември 2014 г.

Архив