За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

18.07.2013

МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ИСКРА МИХАЙЛОВА ЩЕ НАПРАВИ ПЪРВА КОПКА ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и кметът на община Стара Загора Живко Тодоров ще направят първа копка по изграждането на водната инфраструктура на град Стара Загора. С това започва строителството по проект „Интегриран воден проект за Стара Загора”. Проектът е на обща стойност 40,3 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” Церемонията ще се проведе на 19 юли 2013 г., петък, от 14.30 часа, в град Стара Загора. По проект ще бъде изградена, рехабилитирана и модернизирана около 27 км. канализационна мрежа и реконструирана над 2 км. водоснабдителна мрежа. В резултат на тези дейности ще се подобри жизнената среда на територията на гр. Стара Загора и прилежащите села. Ще се създадат условия за нови инвестииции, което от своя страна ще повиши благосъстоянието на населението. По приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух” са договорени 4,041 млрд. лв., а 739,3 млн. лв. са изплатени.

Архив