За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

04.09.2013

МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ИСКРА МИХАЙЛОВА ЩЕ ОТКРИЕ РЕКОНСТРУИРАНАТА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ НА ГР. ЛОЗНИЦА

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова ще открие реконструираната пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на гр. Лозница. Реконструкцията на ПСОВ-Лозница е включена във водния проект на общината и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г."  Стойността на обекта е  2,1 млн. лв. и е част от проекта  „Изграждане на нови клонове към съществуваща канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация, и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Лозница“. Общата стойност на целия проект е 17 млн. лв.

Церемонията ще се проведе на 05 септември 2013 г., четвъртък, от 15.00 часа, в местността „Караач” в околностите на гр. Лозница.

В гр. Лозница има изградена ГПСОВ, но преди  изпълнението на проекта, тя е била нефункционална и е предвидена за малки обеми вода. С рехабилитацита на пречиствателната станция работата й ще бъде оптимизирана, ще се предотврати директното изливане на непречистени отпадъчни води във водните басейни в района и ще се намали замърсяването на почвите и подпочвените води.

Архив