За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

13.01.2014

МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ИСКРА МИХАЙЛОВА ЩЕ ПОДПИШЕ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Министърът на околната среда и водите г-жа Искра Михайлова и кметът на община Велико Търново г-н Даниел Панов ще подпишат договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за регион Велико Търново. Стойността на проекта е 30,6 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

Подписването ще се състои на 15 януари 2014 г., от 14.30 часа, в сградата на МОСВ на бул. „Мария Луиза“ № 22.

Партньори по проекта за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново са общините В. Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, както и сдружение „За чисти селища“. В проекта е заложено изграждането на депо за неопасни отпадъци, инсталация за механично и биологично третиране, пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждаща инфраструктура и др.

Архив