За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Одобрени проекти

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Никопол

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 143 060,00 лв

Регистрационен номер: 58131-104-104

Име на бенефициент: Никопол

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Угърчин"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 920 400,00 лв

Регистрационен номер: 58131-105-105

Име на бенефициент: Угърчин

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на инвестиционен проект „Комплексно пречистване водите на гр. Сопот"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 820 720,00 лв

Регистрационен номер: 58131-107-107

Име на бенефициент: Сопот

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 399 800,00 лв

Регистрационен номер: 58131-108-108

Име на бенефициент: Бяла Слатина

Година на приключване на проекта: 2011

Технически дейности за реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура в гр. Рила

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 274 730,00 лв

Регистрационен номер: 58131-109-109

Име на бенефициент: Рила

Година на приключване на проекта: 2011

Изработване на инвестиционен проект в две фази, идеен и технически, за изграждане на ПСОВ за пречистване на отпадъчни води к.к. Слънчев бряг - Несебър

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 074 106,70 лв

Регистрационен номер: 58131-110-110

Име на бенефициент: Несебър

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Луковит

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 419 600,00 лв

Регистрационен номер: 58131-112-112

Име на бенефициент: Луковит

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 364 760,00 лв

Регистрационен номер: 58131-113-113

Име на бенефициент: Вълчедръм

Година на приключване на проекта: 2011

Интегриран проект за управление и пречистване на води в гр. Лом

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 927 120,00 лв

Регистрационен номер: 58131-114-114

Име на бенефициент: Лом

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, община Карлово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 559 300,00 лв

Регистрационен номер: 58131-115-115

Име на бенефициент: Карлово

Година на приключване на проекта: 2011