За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Одобрени проекти

Инвестиционни проекти за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи на Търговище по договор EUROPEAID/116766 C CARL BRO

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 16 009 043,00 лв

Регистрационен номер: 58111-18-209

Име на бенефициент: Търговище

Година на приключване на проекта: 2012

Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносната мрежа и пречистване на водите на гр. Ябланица. Първи етап – изграждане на пречиствателна станция

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 9 773 972,68 лв

Регистрационен номер: 58111-29-220

Име на бенефициент: Ябланица

Година на приключване на проекта: 2013

Инвестиционни проекти за ВиК мрежа на гр. Бургас – Меден Рудник

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 13 558 465,00 лв

Регистрационен номер: 58111-17-208

Име на бенефициент: Бургас

Година на приключване на проекта: 2014

Изграждане на канализационна мрежа и МПСОВ и реконструкция на съществуваща водопреносна мрежа в с. Тодор Икономово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 21 952 569,80 лв

Регистрационен номер: 58111-25-216

Име на бенефициент: Каолиново

Година на приключване на проекта: 2012

Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с. Първомайци

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 9 235 929,97 лв

Регистрационен номер: 58111-32-223

Име на бенефициент: Горна Оряховица

Година на приключване на проекта: 2015

Подобряване на ВиК мрежата на град Попово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 10 017 512,00 лв

Регистрационен номер: 58111-40-231

Име на бенефициент: Попово

Година на приключване на проекта: 2012

Комплексно пречистване водите на гр. Сопот и строителство на ПС за питейна и битово-отпадни води с довеждащи колектори – Етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 17 750 564,00 лв

Регистрационен номер: 58111-74-265

Име на бенефициент: Сопот

Година на приключване на проекта: 2013

Подобряване състоянието на басейна на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект на с. Люляково, община Руен, област Бургас

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 32 168 747,00 лв

Регистрационен номер: 58111-87-278

Име на бенефициент: Руен

Година на приключване на проекта: 2013

Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и тласкател до ПСОВ

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 5 363 499,00 лв

Регистрационен номер: 58111-100-291

Име на бенефициент: Бургас

Година на приключване на проекта: 2012

Реализиране на инвестиционен проект „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)” в град Вършец

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 5 707 900,00 лв

Регистрационен номер: 58111-113-304

Име на бенефициент: Вършец

Година на приключване на проекта: 2013