За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Одобрени проекти

Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в с. Цалапица, община Родопи

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 570 000,00 лв

Регистрационен номер: 58131-150-150

Име на бенефициент: Родопи

Година на приключване на проекта: 2012

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект - Подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежа, гр. Ловеч

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 635 880,00 лв

Регистрационен номер: 58131-02-02

Име на бенефициент: Ловеч

Година на приключване на проекта: 2011

Канализация на гр. Брезово и с. Чоба и подмяна на водопроводна мрежа

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 568 420,00 лв

Регистрационен номер: 58131-03-03

Име на бенефициент: Брезово

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Мадан"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 746 400,00 лв

Регистрационен номер: 58131-04-04

Име на бенефициент: Мадан

Година на приключване на проекта: 2011

Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа /битова и дъждовна/ - гр. Златоград

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 662 750,00 лв

Регистрационен номер: 58131-05-05

Име на бенефициент: Златоград

Година на приключване на проекта: 2011

Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на гр. Лъки, довеждащ колектор и строителство на обща ПСОВ

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 355 920,00 лв

Регистрационен номер: 58131-08-08

Име на бенефициент: Лъки

Година на приключване на проекта: 2011

Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и проектиране на ПОСВ и съпътстващи съоръжения на гр. Поморие

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 469 592,00 лв

Регистрационен номер: 58131-10-10

Име на бенефициент: Община Поморие

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на проект "Доизграждане канализационна и подмяна водопроводна мрежа - гр. Суворово"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 064 400,00 лв

Регистрационен номер: 58131-12-12

Име на бенефициент: Суворово

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 3 411 646,00 лв

Регистрационен номер: 58131-13-13

Име на бенефициент: Троян

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на с. Орешак, община Троян

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 847 076,00 лв

Регистрационен номер: 58131-14-14

Име на бенефициент: Троян

Година на приключване на проекта: 2011