За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Одобрени проекти

Осигуряване на пълна проектна готовност за изграждане на ГПСОВ - Ботевград и довеждащи колектори към нея

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 252 547,42 лв

Регистрационен номер: 58131-15-15

Име на бенефициент: Ботевград

Година на приключване на проекта: 2011

Изготвяне на интегриран проект "Доизграждане и модернизиране на водопреносна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, община Чипровци"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 173 400,00 лв

Регистрационен номер: 58131-16-16

Име на бенефициент: Чипровци

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдително-канализационна мрежа (битова и дъждовна) и изграждане на ПСОВ - гр. Бобовдол"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 930 000,00 лв

Регистрационен номер: 58131-17-17

Име на бенефициент: Бобовдол

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 458 000,00 лв

Регистрационен номер: 58131-19-19

Име на бенефициент: Етрополе

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на проект "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 599 960,00 лв

Регистрационен номер: 58131-20-20

Име на бенефициент: Кнежа

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за цялостна подготовка на проект за изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежа - гр. Своге

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 916 000,00 лв

Регистрационен номер: 58131-21-21

Име на бенефициент: Своге

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Искър"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 424 400,00 лв

Регистрационен номер: 58131-26-26

Име на бенефициент: Искър

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на интегриран инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ, разделна канализация и водопроводна мрежа в гр. Стралджа

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 405 300,00 лв

Регистрационен номер: 58131-27-27

Име на бенефициент: Стралджа

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на интегриран инвестиционен проект за обследване и доизграждане на смесена канализация и водопроводна мрежа в с. Зимница, община Стралджа

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 745 900,00 лв

Регистрационен номер: 58131-28-28

Име на бенефициент: Стралджа

Година на приключване на проекта: 2011

Прединвестиционно проучване, експертни анализи и разработване на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ и частично изграждане и реконструкция на канализационните мрежи на с. Айдемир и с. Калипетрово в община Силистра

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 884 800,00 лв

Регистрационен номер: 58131-29-29

Име на бенефициент: Силистра

Година на приключване на проекта: 2011