За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Одобрени проекти

Прединвестиционно проучване, експертни анализи и изготвяне на инфраструктурен проект за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Силистра

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 028 400,00 лв

Регистрационен номер: 58131-30-30

Име на бенефициент: Силистра

Година на приключване на проекта: 2011

Реконструкция и модернизация на ГПСОВ, канализационната и водоснабдителната мрежа и водоснабдяване на к. к. "Камчия"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 445 455,32 лв

Регистрационен номер: 58131-31-31

Име на бенефициент: Аврен

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав, обл. Шумен

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 103 520,00 лв

Регистрационен номер: 58131-32-32

Име на бенефициент: Велики Преслав

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в село Чифлик, община Кърджали

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 57 560,00 лв

Регистрационен номер: 58131-36-36

Име на бенефициент: Кърджали

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и нова водопроводна мрежа в с. Главатарци, община Кърджали

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 69 560,00 лв

Регистрационен номер: 58131-37-37

Име на бенефициент: Кърджали

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в с. Миладиново, община Кърджали

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 82 760,00 лв

Регистрационен номер: 58131-38-38

Име на бенефициент: Кърджали

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и нова вътрешна водопроводна мрежа в с. Брош, община Кърджали

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 58 549,00 лв

Регистрационен номер: 58131-39-39

Име на бенефициент: Кърджали

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за проектиране на канализационни мрежи и реконструкция на съществуващи водопроводни мрежи на крайградските села в община Кърджали

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 327 900,00 лв

Регистрационен номер: 58131-40-40

Име на бенефициент: Кърджали

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за изработване на проект за изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ с. Щръклево, община Иваново

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 739 944,00 лв

Регистрационен номер: 58131-41-41

Име на бенефициент: Иваново

Година на приключване на проекта: 2011

Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 302,00 лв

Регистрационен номер: 58131-43-43

Име на бенефициент: Генерал Тошево

Година на приключване на проекта: 2011