За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Одобрени проекти

Техническа помощ за интегриран проект: Довеждащи колектори до ПСОВ- гр. Рудозем - в двете направления - по поречието на р. Чепинска и р. Елховска и изграждането на вътрешна канализационна и водоснабдителна мрежа на населените места по двете поречия

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 609 840,00 лв

Регистрационен номер: 58131-44-44

Име на бенефициент: Рудозем

Година на приключване на проекта: 2011

Предпроектно, идейно и работно проектиране на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Любимец

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 368 800,00 лв

Регистрационен номер: 58131-45-45

Име на бенефициент: Любимец

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Разширение и модернизация на ПСОВ - Девня"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 919 200,00 лв

Регистрационен номер: 58131-46-46

Име на бенефициент: Девня

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 125 480,00 лв

Регистрационен номер: 58131-47-47

Име на бенефициент: Пазарджик

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Криводол

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 847 200,00 лв

Регистрационен номер: 58131-50-50

Име на бенефициент: Криводол

Година на приключване на проекта: 2011

Реконструкция на водопроводна мрежа и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Средец

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 134 225,00 лв

Регистрационен номер: 58131-51-51

Име на бенефициент: Средец

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Малко Търново

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 179 692,18 лв

Регистрационен номер: 58131-52-52

Име на бенефициент: Малко Търново

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа, изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и ПСОВ на гр. Неделино

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 043 020,00 лв

Регистрационен номер: 58131-58-58

Име на бенефициент: Неделино

Година на приключване на проекта: 2011

Изготвяне на работен проект за доизграждане на градска канализация на град Кула – главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопроводната мрежа и изготвяне на идеен проект за градска пречиствателна станция

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 552 600,00 лв

Регистрационен номер: 58131-59-59

Име на бенефициент: Кула

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 3 177 000,00 лв

Регистрационен номер: 58131-60-60

Име на бенефициент: Тетевен

Година на приключване на проекта: 2011