За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Одобрени проекти

Подготовка на инвестиционни проекти за ПСОВ, ВиК мрежи по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013г.” за населените места от Община Долни Дъбник с над 2000 екв. жители - гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 159 650,00 лв

Регистрационен номер: 58131-61-61

Име на бенефициент: Долни Дъбник

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на територията на град Мартен

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 656 400,00 лв

Регистрационен номер: 58131-63-63

Име на бенефициент: Русе

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Две могили, област Русе

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 848 720,00 лв

Регистрационен номер: 58131-64-64

Име на бенефициент: Две могили

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Бяла, област Русе

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 072 320,00 лв

Регистрационен номер: 58131-65-65

Име на бенефициент: Бяла

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” за град Годеч

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 579 397,00 лв

Регистрационен номер: 58131-68-68

Име на бенефициент: Годеч

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на инфраструктурен проект за подобряване на ВиК системата на гр. Драгоман

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 283 133,00 лв

Регистрационен номер: 58131-69-69

Име на бенефициент: Драгоман

Година на приключване на проекта: 2011

Канализация, реконструкция на водопроводи, възстановяване на улици и ПСОВ - гр. Опака

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 801 655,20 лв

Регистрационен номер: 58131-70-70

Име на бенефициент: Опака

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за с. Попинци, община Панагюрище

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 224 800,00 лв

Регистрационен номер: 58131-71-71

Име на бенефициент: Панагюрище

Година на приключване на проекта: 2011

Подготовка на интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 694 320,00 лв

Регистрационен номер: 58131-72-72

Име на бенефициент: Панагюрище

Година на приключване на проекта: 2011

Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водоснабдителната мрежа в с. Игнатиево

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 410 400,00 лв

Регистрационен номер: 58131-73-73

Име на бенефициент: Аксаково

Година на приключване на проекта: 2011