За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Одобрени проекти

Комплексна техническа помощ за частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 986 000,00 лв

Регистрационен номер: 58131-74-74

Име на бенефициент: Белене

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за завършване и реконструкция на канализация и изграждане на ПСОВ в община Ракитово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 514 260,00 лв

Регистрационен номер: 58131-75-75

Име на бенефициент: Ракитово

Година на приключване на проекта: 2011

Подобряване техническата готовност на община Благоевград за кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Благоевград по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 270 547,00 лв

Регистрационен номер: 58131-76-76

Име на бенефициент: Благоевград

Година на приключване на проекта: 2011

Проектиране на “Напорен водоем 7000 м3” за подобряване водоснабдителната система на гр. Благоевград"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 238 695,00 лв

Регистрационен номер: 58131-77-77

Име на бенефициент: Благоевград

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на проект “Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на с. Тополово, довеждащ колектор и строителство на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма “Околна среда”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 595 000,00 лв

Регистрационен номер: 58131-79-79

Име на бенефициент: Асеновград

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подобряване и развитие на ефективна инфраструктура на околната среда на територията на град Мизия

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 679 497,00 лв

Регистрационен номер: 58131-80-80

Име на бенефициент: Мизия

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа – с. Медковец

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 140 000,00 лв

Регистрационен номер: 58131-81-81

Име на бенефициент: Медковец

Година на приключване на проекта: 2011

Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Кричим

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 931 200,00 лв

Регистрационен номер: 58131-83-83

Име на бенефициент: Кричим

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Червен бряг

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 383 480,00 лв

Регистрационен номер: 58131-84-84

Име на бенефициент: Червен бряг

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, обл. Търговище

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 959 520,00 лв

Регистрационен номер: 58131-85-85

Име на бенефициент: Омуртаг

Година на приключване на проекта: 2011