За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Одобрени проекти

Разработване на интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Поликраище

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 835 306,06 лв

Регистрационен номер: 58131-87-87

Име на бенефициент: Горна Оряховица

Година на приключване на проекта: 2011

Разработване на интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Драганово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 936 466,06 лв

Регистрационен номер: 58131-88-88

Име на бенефициент: Горна Оряховица

Година на приключване на проекта: 2011

Дейности, свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на местностите "Манастирски ливади - изток"/район "Триадица/, "Кръстова вада - изток /район "Лозенец"/ и "Гърдова глава" /район "Витоша"/ в гр.София

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 465 400,00 лв

Регистрационен номер: 58131-90-90

Име на бенефициент: Столична

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 383 480,00 лв

Регистрационен номер: 58131-91-91

Име на бенефициент: Козлодуй

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за разработване на инвестиционен проект за реконструкция на канализационна и водопреносна мрежа в част от град Кюстендил и изграждане на канализационна мрежа в селата Лозно и Жиленци, община Кюстендил

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 965 260,00 лв

Регистрационен номер: 58131-94-94

Име на бенефициент: Кюстендил

Година на приключване на проекта: 2011

Опазване и подобряване състоянието басейна на р. Искър на територията на община Мездра. Подобект: Техническа помощ за изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на ПСОВ на с. Зверино

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 361 200,00 лв

Регистрационен номер: 58131-98-98

Име на бенефициент: Мездра

Година на приключване на проекта: 2011

Интегриран воден проект за реконструкция на водоснабдителна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в с. Галата, община Тетевен

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 755 159,40 лв

Регистрационен номер: 58131-99-99

Име на бенефициент: Тетевен

Година на приключване на проекта: 2011

Изготвяне на работни проекти за ГПСОВ и разделна канализация за битови и дъждовни води на гр. Николаево

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 351 500,00 лв

Регистрационен номер: 58131-100-100

Име на бенефициент: Николаево

Година на приключване на проекта: 2011

Създаване на условия за подобряването на базисната инфраструктура в гр. Болярово, община Болярово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 123 500,00 лв

Регистрационен номер: 58131-101-101

Име на бенефициент: Болярово

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за доизграждане на главни колектори и канализационна мрежа от смесен тип и строителство на ПСОВ за с. Калояново и с. Дуванлий и ремонт и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Калояново

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 018 500,00 лв

Регистрационен номер: 58131-102-102

Име на бенефициент: Калояново

Година на приключване на проекта: 2011