За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 981 326,00 лв


Регистрационен номер: 58131-57-57

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Хасково

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Хасково

Област: Хасково


Цел

Проектът предвижда възлагане и извършване на всички дейности свързани с изготвянето на инвестиционни проекти за изграждане на ВиК инфраструктурата на териториите, които сега са включени към населеното място и са в процес на разработване на улична регулация. По-конкретно това означава предоставяне на техническа помощ за извършване на всички необходими пред-проектни проучвания и подготовка на документацията, необходима за изготвяне на инвестиционно предложение


Дейности

Дейности, които са започнали и приключили преди датата на подаване на формуляра;

  • Сформиране на екип по проекта;
  • Подготовка и провеждане на конкурс по ЗОП;
  • Дейности по осигуряване публичността на проекта;
  • Изготвяне на техническата и работна документация;
  • Одит на проекта;
  • Административно завършване на проекта и архивиране.


-

« обратно