За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” за обекти в община Варна

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 9 134 620,00 лв


Регистрационен номер: 58131-82-82

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Варна

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Варна

Област: Варна


Цел

Основната цел на проекта е постигане на техническа и проектна готовност за изграждане на канализацията, водоснабдяването и три колектора за битови и дъждовни отпадъчни води на общо 16 обекта в град Варна и околностите. Едни от най-важните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат изготвените 16 качествени и пълни инвестиционни проектни предложения за изграждане, реконструкция и модернизация на ВиК мрежата на град Варна и свързаните селищни образувания. Друг важен резултат ще бъде повишената компетентност и опит на членовете на екипа в управлението, отчитането и мониторинга на такъв тип проекти.


Дейности

  • Дейности по организация и управление на проекта;
  • Разработване на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки за проектиране;
  • Провеждане на тръжни процедури по ЗОП за възлагане на проучвания и проектиране;
  • Разработване на технически и работни проекти, проучвания и други;
  • Дейности за публичност и визуализация


-

« обратно