За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

"Канализация на Северни, Южни територии и СО Узунджата, 2 етап – Канална ПС 1А, Канална ПС 2А, с колектори и тласкатели до ПСОВ Китен, гр. Приморско"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 19 172 935,00 лв


Регистрационен номер: 58111-86-277

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Приморско

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Приморско

Област: Бургас


Цел

Проектът предвижда изграждането на две нови канални помпени станции за новите квартали Северни територии, Южни територии и СО „Узунджата” на гр. Приморско, съответно КПС1А и КПС2А, които съответстват на съществуващите КПС1 и КПС2. Реализацията на проекта предвижда и изграждането на канализационна мрежа, с полагане на полиетиленови тръби с висока плътност и PVC тръби. Предвидени са средства за оборудване на двете помпени станции - 6 бр. помпени агрегати за отпадъчни води и 2 дизелови генератора


Дейности

 • Провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за консултации и мерки за информация и публичност на инфраструктурен проект.
 • Консултации за управление на проект.
 • Мерки за информация и публичност.
 • Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на строител.
 • Строителни дейности.
 • Доставка и монтаж на оборудване за каналните помпени станции.
 • Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор.
 • Строителен надзор.
 • Авторски надзор.
 • Инвеститорски контрол.
 • Назначаване на държавна приемателна комисия.
 • Одит по проекта.
 • Изготвяне на финален отчет.

 


Изграждане на канализация: 6,82 км.

Изграждане на водоснабдителна мрежа: 1,65 км

Пуснат в експлоатация: 15.06.2010 г.

Проектът е изпълнен на 06.06.2011 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на община Приморско, можете да намерите - ТУК

« обратно