За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Изграждане на канализационна система с ПСОВ - с. Тенево, община Тунджа

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 24 583 723,00 лв


Регистрационен номер: 58111-64-255

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Тунджа

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Тунджа

Област: Ямбол


Цел

Изграждане на нова разделна канализационна мрежа за битови и дъждовни води и нова ПСОВ – с. Тенево.


Дейности

  • Проучвания и проектиране;
  • Техническа помощ;
  • Публичност;
  • Надзор по време на строителството;
  • Изграждане на битова канализационна мрежа (обща дължина - 28 690 м);
  • Изграждане на дъждовна канализационна мрежа (обща дължина - 6 765 м);
  • Изграждане канализационна помпена станция;
  • Изграждане на ПСОВ.


Физическо изпълнение:

Основни компоненти

Планирана стойност

Реализирана стойност

Изпълнение %

Строителство на ПСОВ

1 бр.

1 бр.

100%

Строителство на канализационни колектори

4,7 км.

0

0

Строителство на канализационна мрежа

30,7 kм.

0

0


Първа копка: 23 януари 2012 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта в уеб страницата на община Тунджа, можете да намерите - ТУК

« обратно