За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на община Велико Търново

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 43 560 616,79 лв


Регистрационен номер: 58111-58-249

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Велико Търново

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Велико Търново

Област: Велико Търново


Цел

Изграждане и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи на територията на град Велико Търново. Строителството ще обхване три подпроекта: район „Старо военно училище”, район „Пътен възел „Качица” и район „Централна част”.


Дейности

  • Подготовка на проект и проектиране;
  • Изготвяне на документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и Провеждане на процедурите; прединвестиционнио проучване, финансови и икономически анализи, преценка на необходимостта от ОВОС, Преценка за съвместимост с НАТУРА 2000
  • Строителство
  • Надзор
  • Одит на проекта
  • Организация и управление на проекта
  • Публичност


  • Изграждане на нова канализационна мрежа (2901.83 м.) в район Старо военно училище, реконструкция на канализационна мрежа (вкл. колектори) в Централна част (4370 м.) и изграждане на нова канализационна мрежа (вкл. колектори) в район ПВ "Качица" (3012 метра).
  • Изграждане на водопроводна мрежа (3766,69 м.) в район Старо военно училище, реконструкция на водопроводна мрежа: (5348 м.) в Централна част и изграждане на водопроводна мрежа (702 м.) в район ПВ "Капчица".


Физическо изпълнение:

Основни компоненти

Планирана стойност (км.)

Строителство на канализационен колектор

2,29

Строителство на канализационна мрежа

9,02

Реконструкция на канализационна мрежа

0,89

Строителство на водопроводна мрежа

10,78

Реконструкция на водопроводна мрежа

10,78

 

Първа копка: 8 октомври 2011 г.

Информация за проекта в ИСУН можете да намерите - ТУК

« обратно